O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă declaraţia de multiplicare este însoţită de următoarele documente:
   a) contractul de multiplicare dintre multiplicator, amelioratorul ori menţinătorul soiului sau orice altă persoană care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei şi operatorul economic agricultor multiplicator, prestator de servicii, care produce sămânţa; sau, după caz,
   b) declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că multiplicatorul, amelioratorul ori menţinătorul soiului sau orice altă persoană care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei îşi multiplică singur sămânţa;
   c) acordul scris al amelioratorului ori menţinătorului soiului sau al oricărei alte persoane care a dobândit dreptul de proprietate asupra acestuia, din care sa reiasă că acceptă multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator, conform prevederilor Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată;
   d) acordul scris de multiplicare al autorităţii desemnate din ţara de provenienţă, transmis Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor (INCS), în cazul în care sămânţa folosită pentru multiplicare a fost importată în conformitate cu regulile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OCDE);
   e) copie de pe documentele de calitate şi conformitate ale furnizorului sau alt tip de document care să ateste provenienţa seminţei, categoria acesteia şi cantitatea;
   f) toate etichetele oficiale, din care, după verificare, inspectorul oficial reţine câte una pentru fiecare lot;
   g) alte documente de calitate pe care inspectorul oficial le consideră relevante, după caz;
   h) descrierea oficială a soiurilor, în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), în cazul în care acestea nu sunt disponibile autorităţii de certificare;
   i) schiţa topografică de amplasare a culturii şi a culturilor învecinate;
   j) declaraţie pe propria răspundere referitoare la culturile premergătoare.

O cultură seminceră se consideră înscrisă pentru multiplicare dacă, în urma verificării documentelor însoţitoare şi a plăţii contravalorii prestaţiilor solicitate, satisface condiţiile preliminare obligatorii pentru înfiinţarea acesteia.

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS Tulcea