Activităţile privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor se realizează de către operatori economici autorizaţi în acest scop de autoritatea competentă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor (ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS).

 

Se înregistrează şi autorizează, la cerere, persoane fizice sau juridice cu cetăţenie română

având sediul în România, precum şi cele rezidente în România şi/sau rezidente în alte state membre, care fac dovada că dispun de dotările tehnico-materiale necesare şi de personal care are pregătirea corespunzătoare pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare.

 

Procedura de autorizare cuprinde:

A. Verificarea dotării tehnico-materiale

B. Atestarea personalului prestatorului de servicii

C. Eliberarea autorizaţiei

 

Anual, ITCSMS şi/sau LCCSMS monitorizează activitatea desfăşurată de operatorii economici, în scopul verificării îndeplinirii continue a cerinţelor prevăzute la art.5 din Legea nr.266/2002, republicată.

 

(Ordin MADR nr.769/2009)

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS Tulcea